Robot software


De software om robots te laten werken is essentieel. Autonome robots zijn nog heel verweg en tot die tijd dient functionaliteit geprogrammeerd te worden.Software kennis

Kennis van software is een mooi ontwikkelingsgebied zeker voor landen in Europa (Nederland). Gebruik makend van de hardware producten die veelal ontwikkeld worden in Azie en America kan gewerkt worden aan echte toepassingen via software.

Klik hier voor al het laatste robotnieuws