Disclaimer


Met zorg voor u samengesteld

Disclaimer Robots.nu
Hoewel deze website met de grootste zorg is samengesteld, kan Robots.nu niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de op deze site verstrekte informatie. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de verstrekte informatie bieden wij onze verontschuldigingen aan, echter Robots.nu kan geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie aanvaarden. Evenmin kunnen aan de inhoud van de site rechten worden ontleend.


Persoonlijk gebruik

De op deze site voorkomende gegevens mogen enkel ten behoeve van persoonlijke doeleinden worden gebruikt. Voor andere aanwendingen dient vooraf toestemming te worden verleend door de eigenaars van de site Robots.nu.


Wijzigingen voorbehouden

Robots.nu behoudt zich het recht voor de inhoud en/of vormgeving van deze website op ieder gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen. We stellen het op prijs wanneer u mogelijke fouten doorgeeft.Cookies at Robots.nu

Deze site gebruikt cookies

Door deze site te gebruiken, geef je toestemming voor het gebruik van alle soorten cookies
Meer informatie in onze Privacy statement

Ik geef toestemming voor het gebruik van cookies