Diensten Robots.nu

We werken samen met organisaties die robots en exponentiële technologie zien als de Next Big Future. Samen met bevlogen robotondernemers brengen wij oplossingen naar de markt die van robots echt een verlengstuk maken in ons leven. U kunt ons inschakelen voor:

Robots creëren ruimte in ons leven. Zijn ze nu eng of fantastisch? Helpen ze ons of nemen ze onze banen af? Geven ze ons kracht of zijn ze bedreigend? Wij zijn robots.nu en wij dagen de wereld uit om op een nieuwe manier naar robots te kijken. Als technologie die ons ruimte geeft in alle facetten van ons leven.

Rol in ons dagelijks leven

Net als internet, computers en mobiele telefoons ons leven hebben veranderd, gaan robots dit ook doen. Robots zullen in het verlengde van de mens een rol krijgen in ons dagelijks leven als assistent, beschermer, vriend en verzorger. Hierdoor creëren zij ruimte en zorgen zij voor zelfstandigheid in ons leven. Van plezier en gemak in dagelijkse activiteiten tot mogelijkheden om langer zelfstandig te wonen en ondersteuning te bieden in veiligheid en zorg.

Van complex naar toegankelijk

We staan voor een revolutie die vraagt om op een open manier de mogelijkheden van robots te gaan ontdekken. Vanuit complexe technologie een stap maken naar inspirerende, speelse en toegankelijke oplossingen. Robots.nu bestaat om deze beweging samen met ondernemers en consumenten te maken. Wij zijn hierin een ondernemersplatform en mediakanaal voor ondernemers, professionals en investeerders die interessante business proposities en gebruikersvriendelijke toepassingen naar de markt willen brengen.

Robotplatform