Begrippen en termen

Merk:
Waardering:
0

Productinformatie Klantwaardering

Robotica is een nieuwe technologie met nieuwe begrippen. Om u overzicht te bieden geven wij een overzicht van veel gebruikte termen.

 

Androïde: Verschillende typen kunstmatig gemaakte wezens welke vooral veel lijken op een mens. Een robot met het gedaante van een mens wordt  vaak een Humanoid genoemd.

Voorbeeld Android

 

Asimov: De 3 wetten van robotica

  1. Eerste Wet Een robot mag een mens geen letsel toebrengen of door niet te handelen toestaan dat een mens letsel oploopt.
  2. Tweede Wet Een robot moet de bevelen uitvoeren die hem door mensen gegeven worden, behalve als die opdrachten in strijd zijn met de Eerste Wet.
  3. Derde Wet Een robot moet zijn eigen bestaan beschermen, voor zover die bescherming niet in strijd is met de Eerste of Tweede Wet.

In zijn latere robotverhalen heeft Asimov nog een extra wet toegevoegd, de Nulde Wet

Nulde Wet

Een robot mag geen schade toebrengen aan de mensheid, of toelaten dat de mensheid schade toegebracht wordt door zijn nalatigheid. Dit betekende ook een aanpassing van de drie andere wetten

  1. Eerste Wet Een robot mag een mens geen letsel toebrengen of door niet te handelen toestaan dat een mens letsel oploopt behalve als dit de Nulde Wet zou schenden. 
  2.  Tweede Wet Een robot moet de bevelen uitvoeren die hem door mensen gegeven worden, behalve als die opdrachten in strijd zijn met de Nulde Wet of de Eerste Wet.
  3. Derde Wet Een robot moet zijn eigen bestaan beschermen, voor zover die bescherming niet in strijd is met de Nulde, Eerste of Tweede Wet.

Asimovos roboticawetten fictie? Robots zijn ondertussen echter harde realiteit. Twee procent van de Amerikaanse troepen in Afghanistan zijn robots. En die helpen heus niet allemaal bij het ontmantelen van bommen. Bob Woodward rapporteert in Obama’s Wars dat in april 2010 robots om de drie dagen een of meer Al Quaeda strijders “uitschakelden” in het grensgebied tussen Pakistan en Afghanistan. Hardwarematig coderen van menselijke waarden is trouwens ook niet langer sciencefiction. Het is een goed bewaard geheim dat in sommige voor de export bestemde Amerikaanse oorlogswapens computerchips zitten die garanderen dat het wapen niet ingezet kan worden tegen Amerikaanse troepen. En momenteel experimenteren de Amerikanen in Afghanistan met intelligente kogels met een richtchip. Als dat nu al technisch kan, waarom kunnen we dan niet minstens het mensenrechtenhandvest van de V.N. op een of andere manier in computerfirmware gieten?

 

Exoskelet: Een uitwendig skelet of pak die dient ter bescherming of ondersteuning van het lichaam 

 
 Voorbeeld exoskelet

 

Geminoïde: Menselijke robot die qua uiterlijk lijkt op zijn ontwerper/maker

 Voorbeeld Geminoid

 

Gynoïde: Robot met de gedaante van een vrouw. Ook wel fembot of Femisapien genoemd

 
 Voorbeeld Gynoide

 

Humanoid: Robot gebasseerd op de mens en zijn functioneren

 Voorbeeld Humanoid

 

Robotica: Wetenschap die zich vooral gericht op systeemintegratie. Een goed ontworpen robot zal zijn waarnemingen (verkregen met behulp van sensoren) op een goede manier kunnen vertalen naar handelingen die zijn actuatoren zullen uitvoeren. Dit moet dan zó gebeuren dat de robot de vooraf gestelde taken kan vervullen.

Comments

No one has commented on this page yet.

RSS feed for comments on this page